Mørkekjøring (B)

6. okt / 3ern Trafikkskole. / 1.700 kr

Mørkekjøring (B)

13. okt / 3'ern Trafikkskole AS, Schwartz gate 2, 3043 Drammen / 1.700 kr

Trafikalt grunnkurs m/trafikant i mørket (TG)

19. okt / 3'ern Trafikkskole AS, Schwartz gate 2, 3043 Drammen / 2.900 kr

Mørkekjøring (BAut)

20. okt / 3ern trafikkskole / 1.700 kr